Uvjeti i odredbe

Identitet

Naziv: Lamp en Licht Online B.V., koji postupa pod imenom "svjetiljkaisvjetlo.hr"
Poslovna adresa: Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemska
Telephone number: +38517776588
Adresa e-pošte: [email protected]
Registracijski broj: 67722415
Broj PDV-a: HR60798978349

 

Cijene i informacije

Sve navedene cijene uključuju PDV i podliježu očiglednim programskim i pogreškama u tipkanju. Mi nismo odgovorni za odstupanja (u bojama) zbog kvalitete zaslona. Cijene isključuju troškove otpreme. Ako se budu naplaćivali troškovi otpreme, to će biti naznačeno jasno i dovoljno vremena prije sklapanja ugovora.

 

Izvedba ugovora

Dovoljno vremena prije sklapanja ugovora bit će postavljene informacije na mrežnom mjestu u kojima će biti jasno opisan način na koji i uvjeti pod kojima će se narudžba dostavljati. Narudžbe će se u svakom slučaju dostavljati u roku 30 dana. Ako se određena roba ne može dostaviti (na vrijeme), vi ćete biti o tome obaviješteni. U tom slučaju, možete se ili dogovoriti o novom datumu dostave ili ponuđenoj alternativi, ili raskinuti ugovor besplatno. Zadržavamo pravo neisporučivanja proizvoda na određene lokacije ili određena područja ako prijevoz mora ići morskim putom, što uzrokuje znatne troškove prijevoza.

 

Pravo na povlačenje

Vi imate pravo na otkazivanje ovog ugovora u roku od 30 dana bez davanja ikakvog razloga. Otkazni rok će isteći nakon 30 dana od dana na koji steknete, ili neka treća strana osim prijevoznika a naznačena od strane vas stekne, fizičko posjedovanje nad zadnjom robom.

Kako biste izvršili pravo na otkaz, morate nas obavijestiti o svojoj odluci da otkažete ovaj ugovor jasnom izjavom (npr. dopisom poslanim poštom, telefaksom ili e-poštom). Možete rabiti obrazac za otkazivanje obrazac za otkazivanje, ali to nije obvezatno.

Lamp en Licht Online B.V.
Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemska
[email protected]
+38517776588
Kako biste ispunili rok za otkazivanje, dovoljno je da pošaljete svoje priopćenje glede svog vršenja prava na otkazivanje prije isteka otkaznog roka.

 

Učinci otkaza

Ako otkažete ovaj ugovor, mi ćemo vam obeštetiti sva plaćanja koja smo dobili od vas, uključujući troškove dostave (osim dopunskih troškova koji proiziđu ako odaberete tip dostave osim dostave osim najjeftinijeg tipa standardne dostave koju mi nudimo), bez nepotrebnog odlaganja, u svakom slučaju najkasnije 14 dana od dana kad budemo obaviješteni o vašoj odluci o povlačenju iz ovog ugovora. Mi ćemo svoje obeštećenje platiti na isti način plaćanja koji ste vi rabili kod početne transakcije, osim ako se niste izričito usuglasili drugačije; u svakom slučaju, vi nećete ostvariti nikakve troškove u smislu naknada zbog tog obeštećenja. Mi možemo zadržati obeštećenje dok ne dobijemo robu natrag ili dok vi ne dostavite dokaze o tome da ste poslali robu natrag, do čega god ranije dođe.

Vi šaljete robu natrag ili ju nam predajete, bez nepotrebnog odlaganja, a u svakom slučaju najkasnije 30 dana od dana kad nam priopćite svoje povlačenje iz ovog ugovora. Rok je ispunjen ako pošaljete robu prije nego što razdoblje od 30 dana istekne.Morat ćete snositi izravne troškove povrata robe. Vi ste jedini odgovorni za svako umanjenje vrijednosti robe koje proiziđe iz rukovanja drugačijeg od neophodnog u cilju uspostave prirode, značajki i funkcioniranja robe.

 

Plaćanje

Plaćanje se mora obaviti načinom plaćanja preciziranim tijekom procesa naručivanja i - tamo gdje se to primjenjuje - na mrežnome mjestu. Ako ne ispunite obvezu plaćanja, mi ćemo vas o tome obavijestiti i omogućiti vam dodatnih 14 dana za ispunjavanje obveze plaćanja. Ako ne platiti u tom roku od 14 dana, vi ćete dugovati zakonsku kamatu na dužni iznos i mi ćemo imati pravo da vam naplatimo sve eventualne vansudske troškove naplate koje ostvarimo.

Lamp en Licht Online B.V (Gospodarska komora 67722415, Smaragdweg 52, 5527 LB Hapert, Nizozemska)

 

Jamstvo i sukladnost

Kad naručujete od nas, vi imate pravo na zakonsko jamstvo. Mi jamčimo da roba ispunjava naznačene specifikacije i zahtjeve glede kvalitete koje možete očekivati.

 

Pritužbe

Ako imate neku pritužbu, obavijestite nas čim je prije moguće (pogledajte kontakt informacije u gornjem tekstu). Mi ćemo obraditi vašu pritužbu čim je prije moguće, a vi ćete dobiti materijalni odgovor u roku od 14 dana. Ako ne budete zadovoljni načinom na koji je vaša pritužba obrađivana, možete ju podnijeti i europskoj platformi za rješavanje online sporova http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

Završne odredbe

Ugovor podliježe pravu Nizozemske. Ovaj izbor prava nije pod utjecajem zaštite koju vi imate sukladno s obveznim zakonima u vašem mjestu prebivališta. Ukoliko obvezno pravo ne predviša drugačije, svi sporovi koji proisteknu iz ugovora s vama bit će podnošeni nadležnom sudu u Nizozemskoj u okrugu u kom mi imamo registrirani ured.